Продължаваме публикуването на лекции по темата „Бог и наука“. 

В предишните лекции се запознахме със „строежа“ на водата и нейната способност да

запомня информация. Днес ще разгледаме факторите, които са способни да променят

свойствата на водата и начините за избавяне от натрупаната във водата негативна информация. 

Ще разберем, че не само обкръжението влияе върху човека, но и човекът, притежаващ свободна воля,

въздейства със своя разум върху информационното поле на Вселената, и по този начин, в хода на еволюцията, става сътворец с Бога.

  

Водата като енергоинформационна матрица на живота

4. Фактори, способни да променят свойствата на водата. 

 

bog i nauka 06 1Като се има впредвид, че човекът се състои средно от 70–80% вода, може да се каже, че той представлява една програмируема система – всякакви въздействащи фактори променят структурата и биохимичния състав на течностите в неговия организъм. И тези промени се извършват в кластерите на водата в нашия организъм.

Разгледните свойства на водата позволяват да се говори за нея като за биокомпютър, от който зависи състоянието на човека. При това, според С.В. Зенин, всеки човек има свой компютър, работещ по индивидуална програма, която определя цялото развитие и състоянието на неговия организъм. (Аналогични мисли се изказват в изследванията на Пьотр Петрович Гаряев за индивидуалната програма за развитие на човека, записана в молекулите на ДНК. А молекулите на ДНК, както е известно, също се намират във водната среда на организма).

Това означава, че на молекулно ниво във водната среда на организма могат да бъдат заложени нарушения в индивидуалната програма, които да станат причина и източник на бъдещи заболявания. Та нали водата е основната среда, в която протичат всички клетъчни процеси. Затова, според Станислав Валентинович, в случай на нарушение, трябва да се коригира преди всичко програмата, а не следствието, като се променя състоянието на водната среда. Така могат да се управляват всички процеси в организма. (И тук отново твърдението на С.В. Зенин се съгласува с изследванията на П.П.Гаряев, насочени към коригиране на индивидуалната програма за развитие на човешкия организъм).

Как може да бъде решена тази задача? За да се отговори на този въпрос преди всичко трябва да се разбере кои са факторите, които влияят върху състоянието на водата, а значи, и върху състоянието на човека.

Между впрочем, в природата няма напълно чиста вода. Руските учени успяха да отделят в лабораторни условия съвсем малко стълбче свърхочистена вода с височина 2,5см. Междумолекулните връзки в тази вода били толкова здрави, че трябвало да се приложи усилие от 900кг, за да бъдат разкъсани. По такава вода би могло не само да се ходи, но и да се карат кънки, твърдят учените.

Изследванията на учените показали, че структурно-информационните свойства на водата могат да се влияят и да се променят от различни фактори – температура, налягане, продължителен контакт с повърхностно неразтворими във вода материали, разтваряне на различни вещества, механично въздействие, акустични и вибрационни полета, електрически, магнитни, електромагнитни и торсионни полета, въздействие на биополетата на различни живи обекти, а също и астрохелиогеофизични фактори(1).

Действието на астрохелиогеофизичните фактори се проявява в нееднаквостта, в различията между структурните свойства на водите в различни местности. Тази специфика на структурното състояние на водата в един или друг регион се проявява в определена, специфична комбинация на елементите, участващи в структурата на клетката. Тези комбинации са се образували под влиянието на характерните за даденото място външни въздействия. Именно затова С.В. Зенин твърди, че най-полезна е водата от местни източници, тъй като тя по своите структурни особености е близка до водата съдържаща се в организма на живеещите в дадения регион хора(2).

Пак по тази причина отгледаните около мястото на живеене зеленчуци, плодове, житни растения, също съдържащи вода с характерните за дадения район структурни особености, ще бъдат най-полезни за жителите на дадената местност. Но за най-полезна се смята изворната вода, при това също от изворите в мястото на живеене.

bog i nauka 06 2Станислав Валентинович свързва известните на всички специални свойства на водата по Богоявление, с влиянието на астрохелиогеофизичните фактори (космическите и слънчевите лъчи, и излъчването на земята). Тези свойства на водата били иследвани от С.В.Зенин и неговите колеги, заедно с учени от института по медико-биологични проблеми на РАН. Състоянието на водата било наблюдавано в продължение на една година. В резултат на наблюденията се изяснило, че на 18 януари в периода от 17:30ч до 23:30ч става рязка промяна на свойствата на водата. Аналогична промяна в състоянието на водата било наблюдавано на 19 януари от 23:30ч до 3:30ч в нощта на Богоявление. Според С.В.Зенин, това се обяснява с факта, че през тези периоди Земята преминава през определени точки в пространството, в които върху нея въздействат космически лъчи, водещи до промяна в свойствата на водата и земята като цяло.

Научно било доказано и още едно свойство на „светената вода“. В Алтайския политехнически институт, в лаборатоярията на професор Павел Госков, били направени физически и биологични анализи на „светената вода“. След това тази тази вода била добавена в обикновена вода от водопровода в доста „разредено“ съотношение – 10 милилитра „светена“ на 60 литра обикновена, от „крана“, вода. Новият анализ показал учудващи неща – след определено време обикновената вода, по своята структура и биологични свойства, се превръщала в „светена“. Променяла се електропроводимостта, освен това тя придобивала нови биологически активни и антимикробни свойства, аналогични на въздействието на сребърните йони(3).

Едногодишното наблюдение върху свойствата на водата, проведено в лабораторията на професор С.В.Зенин позволило също да се види тяхната промяна в различни части на денонощието – сутринта, през деня и вечерта водата имала различни свойства. Затова, според учения, информационното въздействие върху водата с медицински цели трябва да става в определено време на денонощието, като се отчита разликата между състоянието на водата в организма на човека и самата вода.

Но не само космическите лъчи и излъчването на земята влияят върху свойствата на водата. Мощно въздействие върху водата оказват и самите хора. В лабораторията на С.В.Зенин, съвместно с биологоческия факултет на МГА изследвали въздействието на хората върху свойствата на водата. Проведени били повече от 500 опита с различни хора, и, в зависимост от тяхното вътрешно състояние, водата променяла свойствата си в една или друга посока.

Контролирана била както промяната на физическите параметри, на първо място промяната на електропроводимостта на водата, така и промяната в поведението на тестови микроорганизми. Изледванията показали, че чувствителността на водата е толкова висока, че тя е способна да усеща влиянието не само на едни или други полеви въздействия, но и формите на околните предмети, и въздействието на човешките емоции и мисли.

Тъй като водата практически постоянно присъства в живота ни, то достатъчно често се случва следното: Човек се прибира в къщи. По някаква причина става кавга между него и неговите близките. Цялата негативна енергия, която се излива по време на кавгата не изчезва безследно – тя благополучно „полепва“ по околните предмети и… попива във водата! (Полето около човека се променя и водата незабавно реагира на промяната – настъпват аналогични промени в нейната структура). Пиейки такава вода, човек получава свеж заряд от негативна енергия! Отчитайки, че тялото на човека се състои от 70-80 % вода, цялата тази енергия се влива в неговия организъм и остава в междуклетъчното пространство. От това колко често се случват такива въздействия на водата в организма, зависи ще доведат ли тези промени само до временно влошаване на нашето състояние и здраве, или ще се получи преустройството на матрицата на водата – сработване на механизма на дълговременната памет. Така човек сам залага изкривяване на своята програма на информационно ниво и създава условия за възникване на болести. Такова влияние върху водата оказват и телевизорите, които в много жилища се намират в кухнята. Цялата негативна енергия, изливаща се от екрана на телевизора се поглъща от водата и продуктите.

Пак по тази причина С.В.Зенин съветва никога да не се пие вода или чай и да не се яде в лошо настроение, с лоши мисли, защото под въздействието на тези мисли структурата на течността се променя. Обратно, трябва да се мисли за хубави неща, а още по-добре е да се благославя храната, което ще я направи полезна и дори целителна.

С отрицателните си мисли човек може да отрови всичко, което съдържа в състава си дори нищожно количество вода. По мнението на много учени, тези информационни свойства на водата имат отношение към бурите, ураганите, наводненията и други природните катаклизми. Водата ни връща вложената в нея информация.

Учение на Владиците на Мъдростта за въздействието

на хората върху обкръжаващия ги свят 

 

Катаклизмите, проявата на агресия под формата на терористични актове, войни и революции – всичко това е следствие от небалансираното състояние на съзнанието на хората на Земята. Вие знаете това и много пъти сте чували Учението за това, как да се избягват катаклизмите на планетата. 

Има пряка и постоянна връзка между състоянието на съзнанието на хората и различните бедствия, случващи се на планетата. Когато съзнанието на хората пада, катаклизмите се увеличават. Това е част от процеса, чрез който всичко живо е свързано помежду си.

Гуан Ин, 24 юни 2011 г.

 

Вие изключително рядко се замисляте за въздействието, което оказват вашите мисли и вашите чувства на всичко, което ви обкръжава. И всъщност всички негативни явления, които присъстват в природата, в климатичните условия, в сферата на финансите, пък и във всички други сфери на живота на планетата Земя, са породени от вас самите. И след известно време това, което сте породили, се спуска на физическия план на планетата Земя във вид на урагани, бури, засушавания или наводнения.

Възлюбеният Кутхуми, 2 юли 2009 г.

 

Общоизвестни са случаите, когато китове и делфини са излизали на брега, въпреки че състава на водата по никакъв начин не се е променил. Една от причините за такова поведение може да е в това, че ако под влиянието на външни фактори се променя структурата на водата – не състава, не химическите свойства, а именно структурата, това рязко влияе върху живите организми. 

Силата на въздействие върху водата при различните хора, разбира се, е различна. Но всеки човек може да влияние. Всички ние си въздействаме един на друг, много често несъзнателно. Приближаваш се към непознат човек и често възниква несъзнателна реакция на симпатия или антипатия. Това не зависи от външността на човека, а от взаимодействието на биополетата. Особено силно въздействие могат да оказват лечителите и екстрасенсите.

bog i nauka 06 3Една от задачите на проблемната лаборатория, ръководена от С.В.Зенин, е определяне на механизма на възействие на лечителите върху болния човек. За тази цел били разработени достатъчно надеждни текстове, в частност биологически, който се основава на поведението на инфузории (едноклетъчни организми – бел.пр.) във вода, върху която въздейства лечителят. Това въздействие може да бъде толкова мощно, че микрооранизмите не само спират да се движат, но загиват и дори се разтварят в нея. Това означава, че наричанията с вода, които от много векове се използват в народното лечителство, не са приказки, а реалност.

Експериментално била установена и такава особеност на водата, като наличието на връзка, дори на значително разстояние, между водата подложена на човешко въздействие и човека, който е оказал въздействието. Една народна лечителка, с която се провеждал тест, отишла в командировка, а чаша със „заредена“ от нейното екстрасензорно въздействие вода била оставена на маса в Проблемната лаборатия по научна обосновка на методите за диагностика и лечение към Федералния научно клинично-експериментален център на Министерството на здравеопазването на Руската Федерация. Всеки ден лаборантка измервала с прибор електропроводимостта на водата и записвала в дневника едно и също показание – 30 микроампера. Но веднъж стрелката стигнала до шест микроампера. Какво става? Лаборантката извикала С.В.Зенин. Няколко пъти проверили апаратурата – нямалко никакви повреди. Може би нямаше да намерят причината, ако привечер не позвънила намиращата се в друг град тествана лечителка – оказало се, че преди няколко часа й откраднали всичките пари. Изпратили на лечителката необходимата сума и скоро стрелката се върнала на мястото си. Какво би могло да означава това? Само едно – водата е свързана с човека, който й е въздействал, и отразява неговото състояние.

Поразителен е друг факт – ако се въздейства на вода, която е запомнила влиянието на конкретен човек, то и в неговото поведение и здраве също ще станат промени. От изследванията е известно, че кръвта например действително чувства източника, от който е била взета. Всякакви действия с тази кръв могат обратно да въздействат на източника. Може би затова някои религии забраняват преливането на кръв? Та нали не е неизвестно докрай по какъв начин донора и пациента могат да бъдат свързани.

Очевидно тази особеност лежи в основата на описания в Новия Завет случай на изцеления от Иисус слепец, върху очите на който той сложил намокрена със слюнката си щипка пръст.

Но в нашия свят всичко е двойнствено и има своята противоположност – някои тайни на черната магия, при манипулиране с течностите на човешкия организъм – лимфата, кръвта, слюнката, - също са основани върху разглежданите свойства на водата.

Самó по себе си свойството на водата да помни е неутрално. Какво въздействие ще ни оказва – целебно или разрушително, зависи от информацията, която тя запечатва. А това вече напълно зависи от човека.

Основни информационни замърсители на водата в днешно време са огромните градове-мегаполиси със своите канализационни системи. Съвременните очистителни станции тук не помагат много. Защото освен нечистотии, канализационната вода носи и информация, предимно негативна – не само за реалните негативни събития – транспортни произшествия, аварии, грабежи, насилие и т.н., но и за аналогични сцени, излъчвани по телевизията, интернет, видеозаписи. Водата еднакво добре поглъща и реалната и виртуалната информация и я записва върху информационните панели на своите клъстери. И, както се оказва, тази информация може да попадне във водопроводната вода.

Цялата работа е в това, че в градовете водопроводните и канализациониите тръби вървят заедно, паралелно едни на други, носейки различни по характер потоци вода. Физически те не се смесват, но на полево ниво информацията от канализационните тръби лесно се предава към водата в съседните водопроводни тръби чрез слабите електромагнитни полета, генерирани от кристалите-клъстери на водната среда. И по информационното си съдържание тези два потока се приближават един до друг. Затова учените препоръчват да се пие водопроводна вода само след като от нея бъде премахната негативната информация.

 

Фактори, които спомагат за „изхвърляне“ на отрицателната енергия от водата.

Природата е заложила механизми за информационно очистване на водата, което е важно за продължаването на живота и еволюцията на планетата. В частност, информацията се „изтрива“ от водата ако:

bog i nauka 06 4-                  - се изпари, а след това се кондензира ( в природата такава вода се среща под формата на дъжд или роса);

                   - се доведе до състояние на кипене (при температура на водата над 90°С колебанията на молекулите достигат такава амплитуда, че силата на взаимното им привличане не може повече да ги удържа заедно, в резултат на което става разрушаване на кластера). Такава вода губи способността си за енергоинформационен обмен с околната среда дотогава, докато не се охлади до стайна температура;

         - се замрази, а след това се разтопи (така наречената стопена вода);

        - се постави под въздействието на магнитно поле(когато молекулите на водата преминават през силно магнитно поле, те влизат в резонанс с него и структурата на кластера се разрушава на отделни молекули);

              - се постави под механично въздействие - например при силно „разбиване“ структурата на кластерите се разрушава (в природата това явление се среща на места, където водата преминава през множество високи прагове или при водопади).

Ако тези механизми не съществуваха, човечеството не би имало шанс да оцелее. Земята отдавна би опустяла, ако целият натрупан за милионите години съществуване негатив не се изтриваше по такива прости и естествени начини. Обаче зануляването на матрицата на водата не става толкова често, че да могат да се избягнат такива беди като епидемиите, войните, ужасните природни катаклизми. Всички събития от този род са пряко свързани с изкривяванията на енергоинформационната структура на водата и последствията от тях.

Информационните свойства на водата са канал, по който, с помощта на своите чисти помисли, човек е способен не само да поправи собственото си здраве и да коригира бъдещия си живот, своята индивидуална програма, но и да влияе върху средата, в която обитава.

Практическо приложение на теорията за водата на С.В. Зенин.

bog i nauka 06 5Изследванията на водата, проведени от С.В. Зенин полагат теоретичния фундамент за развитието на информационната медицина. Нейната задача е да възстанови нарушената и отклонила се в резултат на различни негативни въздействия индивидуална програма на човека, за да се преодолее съществуващия недъг. Този ефект може да се постигне с помощта на водата. За тази цел водата се подлага на специална обработка, при което се променят нейните клетки и тя започва да въздейства лечебно върху човека. Един от тези начини за обработка на водата е хомеопатията.

Теорията на С.В. Зенин обяснява какво съдържат хомеопатичните средства. Тъй като за тяхното приготовление се вземат нищожни количества от изходното вещество – няколко молекули – и многократно се разреждат във вода, то било неразбираемо с какво все пак лекува тази „празна“ вода?

С.В.Зенин, заедно с доктора на биологическите науки Борис Полануер и кандидата на химическите науки Борис Тяглов, с помощта на методите на течната хроматография, ултравиолетовата и пряката рефрактометрична детекция проследили всички етапи на преструктурирането на водата в процеса на разреждане. Резултатите потвърдили, че носители на лечебна информация са супермолекулите (кластерите) и техните матрични образувания (клетките).

Понастоящем С.В.Зенин работи над създаването на устройство, което по комптърна програма ще структурира цялата водна среда на организма. Работата е там, че композиционната рисунка на нашите супермолекули е строго индивидуална и неповторима, както пръстовите отпечатаци. Ученият смята, че в недалечно бъдеще в родилните домове заедно с определянето на кръвната група ще снемат индивидуалния, все още с нищо незамърсен информационен портрет на съдържащата се в нея вода. По измененията в този портрет, ще може безпогрешно да се диагностицира заболяването на всеки човек. По-нататък матрицата на нормалното структурно състояние на водата в организма на новороденото ще позволи да се осъществява наблюдение на състоянието на организма в детска и по-късна възраст. При появата във водната съставяща на кръвта на нежелателни структурни отклонения от „нормата“, е възможно използването на методи за въздействие, коригиращи структурата на водата в организма, възвръщайки нея и съответно целия организъм в нормално състояние. Програмирането на водата в този случай ще се заключава не в задаването на някакъв междинен резултат, а крайна цел - пълното оздравяване на определени системи на организма. Ако си спомним принципа на работа на хелио-неоновия лазер (разказахме за това в лекцията „Лингвистично-вълнова генетика“), при който се събира генетичната информация от плацентата, пъпната връв или детска снимка на човека с цел привеждането му в здраво състояние, то ще бъдат налице методологично еднакви подходи към проблема за здравето от С.В.Зенин и П.П.Гаряев.

(Да си спомним, че П.П. Гаряев говори за способността на хелио-неоновия лазер да извлича генетична информация от организмите, клетките, ДНК, РНК и белтъчините. Тази генетична, фотонно-спинова информация след това се превръща в електромагнитно излъчване със съхранена генетична информация. По-нататък генетичната информация се вкарва във вътрешноклетъчната вода на организма на реципиента. На тази основа се осъществява програмируемо управление-корекция на здравословното състояние, например на болен или стар човек).

Човек ще ходи на лекар за да бъде настроен за здраве и младост. Този подход към лечението е характерен за започващата да се развива информационна медицина. Според професор С.В.Зенин, ние се намираме на прага на сливане на двете направления в медицината – традиционното и информационното, което ще доведе до появата на фундаменталната медицина(4).

 

5. Клетъчният строеж на водата

Изучаването на структурното състояние на водата и механизмите на нейната памет доведе учените до заключението, че именно клетъчния строеж на водата е станал основа за появявата на клетъчните организми. С.В.Зенин сравнява клетката вода с клетката на организма и смята, че може да се говори за клетъчен строеж на водата. В матрицата на водата вече е заложено всичко онова, което трябва да съществува в живата клетка. Ненапразно Леонардо да Винчи е казал, че живота – това е одушевена вода. Според Станислав Валентинович, при зараждането на клетъчните организми не клетката се е пълнила с вода, а водата, вече имайки клетъчен строеж сама е подбирала необходимите природни органични съединения, за да закрепи устойчиво съществуването на своите клетки-килийки.

С.В. Зенин свързва способността на водата да предава промените в структурата на клетките от кластер в кластер, с бъдещата способност на клетките на живите организми за размножаване. Единствено във водата размножаването става не чрез делене, а чрез промяна на структурата на кластерите в процеса на взаимодействие и предаване на информация, т.е. поява на нови клетки вода чрез редупликация(самовъзпроизвеждане, точно копиране на информацията и нейното предаване).

Освен способността за размножаване, учените откриват във водата зачатъци на такива фундаментални свойства на биологичните форми на живот, като променливост и наследственост. С.В.Зенин сравнява временните изменения в обвивката на клетката със свойствата приспособимост към появяващите се в обкръжаващата среда промени. Значителните по продължителност въздействия предизвикват необратими изменения на вътрешното разположение на структурните елементи на водата в клетката, т.е. осъществява се пълно прераждане или своего рода „смяна на вида“ за обезпечаване на „оцеляването“ в променените условия – което е сравнимо с процеса променливост.

Наблюденията върху въздействията, водещи до промени в структурата на водата позволили на С.В.Зенин да направи парадоксални на пръв поглед изводи. Ученият твърди, че най-важни за такива структурни преустройства са не силните, а свръхслабите въздействия, когато е важна не големината на въздействащата енергия, а количеството и избора на точките, в които се прилага въздействието. Във връзка с това не може да не си спомним словата на великия Лао Дзъ, който казва, че слабото побеждава силното, а тихото побеждава гръмкото.

Този извод се потвърждава и от изследванията на В.П. Казначеев, Л.П. Михайлов, Ф. Поп. Според тях важно свойство на водата е това, че под действие на светлината става постоянно възбуждане на електроните. Електроните постоянно излизат от това състояние и спонтанно се връщат обратно с освобождаване на квант енергия (фотон). С други думи, в някакъв метафизически смисъл може да се каже, че водата представлява „светлоносна среда“ или „концентрирана светлина“.

 

Заключение

Оценявайки резултатите от проведените изследвания от философска гледна точка, Станислав Валентинович Зенин прави забележителен извод:

„Информацията, активно преминаваща през информационно-фазовите състояния на материалните системи по целия свят, пронизваща с информационен дух цялото битие, превръща това битие в управляем съществуващ свят.

Откриването на единната информационна взаимовръзка между информационно-фазовите състояния на материалните системи позволява да се твърди, че към управлението на света се оказва съпричастно всяко съзнание, информационната дейност на което се включва към единната информационна система на света (към единното информационно поле).

По отношение на човека това означава, че както информацията действа върху информационното поле отвън и по този начин управлява човека, така и мисловната дейност на всеки човек, имаща напълно материализиран израз, е способна да предава информация и да влияе чрез единното информационно поле на всеки обект свързан с това поле.

Информационното въздействие е взаимнообусловен обмен на информация. Следователно, по информационното си влияние върху света човекът се изявява като божествена същност.

Проблемът за взаимоотношението между духа и материята практически напълно се разрешава. Светът се управлява от разума, в това число и от нашия. Получава се своеобразно самоуправление на материалния свят на много нива, когато всяко ниво едновременно се оказва както божествено за по-низшите нива, така и съподчинено на Разума на висшите нива.

Философско-методологичния анализ на откритието за информационно-фазовото състояние на материалните системи, с отчитане на най-новите естественонаучни представи в областта на физиката, химията и биологията показва, че съвременната научна картина на света представя нашето битие като информационно-управляем материален свят, позволяващ по своята структура да се осъществява неговото безкрайно опознаване от всеки разумен обект в него, който е достигнал съответното ниво на развитие, т.е. осъзнал е своето включване към единното информационно поле на материалните системи“.

 

Учение на Владиците на Мъдростта за настройване

към силите на природата 

 

Знаете, че вашият свят е отразен свят. Вашият свят послушно отразява всички мисъл-форми и образи, които се раждат в човешкото съзнание. Затова, ако постоянно се намирате в съзвучие с Божествения свят, това ще намери неизбежно отражение във вашия свят.

Възлюбеният Сен Жермен, 24 декември 2007 г. 

 

…приемете като правило поне веднъж на ден да се уединявате и да се опитвате да извисите своето съзнание доколкото е възможно на по-високо ниво, когато изчезват суетните мисли, когато си отиват несъвършените чувства и вие усещате диханието на Вечността, покой и умиротворение. Отначало ще ви бъде много трудно да достигнете подобно състояние, защото всичко, което ви обкръжава, доста контрастира с Божественото състояние на съзнанието. И всичко около вас ще се опитва да ви пречи да се докоснете до Вечността. Но вие можете да държите в главата си представата, че според това доколко извисявате вашето съзнание и повишавате вашите вибрации, дотолкова вие ставате способни да провеждате във вашия свят съвършените Божествени вибрации. Затова работата, която вършите, не е работа за себе си, не е за собствено самоусъвършенстване, това е работа за цялата вселена. Вие работите за Бога.

Господ Ланто, 22юни 2008 г.

 

И така, както с Вас видяхме, представените в тази лекция резултати от изследванията на свойствата на водата, провеждани от родни и чуждестранни учени, ги доведоха до съвършенно неочаквани изводи. Всъщност учените изучаваха водата, а откриха Бога и човека, като част от Бога. Изучаваха свойствата и структурата на водата, а стигнаха до заключението за единството и целостта на многопластовия, разумен, самоуправляем свят, за взаимовръзката и взаимозависимостта на всичко живо и възможността за безкрайно познание.

 

Източници:

1.Слесарев В.И. Отчёт о выполнении НИР по теме: «Воздействие фрактально-матричных транспарантов «Айрес» на характеристики структурно-информационного свойства воды». – СПб, 2002.

2.Энергоинформационная медицина [Электронный ресурс] / Интервью с Зениным С.В. о свойствах воды. – Электрон. данн. – Режим доступа: http://energymedicine.oost-west.com/page_main.html, своб. – Загл. с экрана.

3.Живая вода [Электронный ресурс] / Память воды. – Электрон. данн. – Режим доступа: http://www.wateroflive.ru/pam.php, своб. – Загл. с экрана.

4.Обыватель – страж здравого смысла [Электронный ресурс] / Засельский В.И. Н2О – камертон жизни. – № 7. – Электрон. данн. – Режим доступа: http://www.obivatel.com/artical/207.html, своб. – Загл. с экрана.

 

 

 

Цикълът лекции по темата «Бог и наука» подготови

 

Докторът на педагогическите науки, професор М.Л. Скуратовска

 

http://university.sirius-ru.net/etika/bog_i_nauka_06.htm