Учението за Бога в Посланията на Владиците на Мъдростта

8. Позволете си да бъдете проявени богове.

 

 

      Господ Шива, 2 април 2005 г.:

Всичко е Бог. Всичко, което ви заобикаля, всичко, което виждате докъдето ви стига погледът, всичко е Бог. И вие сте Бог. Да, вие също сте Бог във въплъщение, но само тогава, когато съблюдавате определени условия, необходими, за да се прояви вашата истинска Божествена природа.

 Аз ще ви науча какво е необходимо да правите, за да станете Бог.

 Преди всичко трябва да обичате и почитате Бога във всичко около вас. Няма нищо, което да ви отделя от всяка частица живот, от мъничката мравка до най-издигнатия Гуру.

      Вие сте всичко това и едновременно сте индивидуализация на Божеството във вашата ограничена физическа форма. Именно вашата физическа форма е това, което ви отделя от пълната Божественост. Затова тази форма ви е дадена временно, за да можете да изпитате себе си в земния живот в продължение на милиони години, преминавайки хиляди и десетки хиляди земни въплъщения.

      Вие използвате тази форма за цели, за които Бог желае да я използвате. Бог желае да прояви себе си чрез вашата физическа форма. Вашата задача е да дадете възможност на Бог да прояви себе си чрез вас.

Вие трябва да подчините живота си на Бога, какъвто всъщност сте вие. В това се състои задачата на всеки човек. Вие трябва да се грижите за своята форма, да я пазите, да я храните с всичко необходимо.

 Но никога не трябва да забравяте, че сте Бог и затова не можете да правите това, което е недостойно за един Бог.

 Огледайте своя живот и обстоятелствата в своя живот. Всичко ли в него съответства на Божествените изисквания?

 Трябва да обръщате внимание на всички страни на живота си. Какво ядете? Какво обличате? С кого общувате? Как се отнасяте с вашите роднини и познати?

 Те са също такива Богове във форма. Вашето отношение към тях трябва да бъде подобно на отношението ви към Бога. Отивате в храм или на църква. Там виждате изображения на Божества. Кланяте се на тези Божества. Но няма голяма разлика между вас, хората, които ви заобикалят и Божествата в храма. Ние всички сме проявление на Божеството.

 

 

 

Възлюбеният Кутхуми, 4 юли 2007 г.:

Нежеланието да се вслушвате в себе си и да пазите своята чистота е свързано с психологическите ви проблеми и в основата на тези ваши проблеми е липсата на любов към себе си. Вие трябва да се обичате не като физическо тяло, а като проявление на Бога на Земята. Вие сте частица от Бога и трябва да се грижите за всичките си тела и да ги поддържате чисти като проявление на Божеството.

 

 

 

      Господ Майтрейя, 6 май 2005 г.:

     Когато придобиете възможността дълго време да поддържате чистотата на аурата и чакрите си, вие ще се превърнете в съд, който Бог може да обитава. Когато нямате вътрешни недостатъци, нищо от този свят не може да ви навреди. Вие сте единни с Бога. Кой би се осмелил да ви се противопостави?

Ако във вас не е останало нищо от този свят, никой по никакъв начин не би могъл да ви причини вреда.

Защото сте чисти и с вас е Бог.

И всички удари, насочени срещу вас, ще бъдат отразени от вашата аура и ще засегнат враговете ви. И всички действия във физическия план ще се обърнат против вашите врагове. Но вие даже няма да забелязвате враговете си.

Защото нямате врагове. А индивидите, които са враждебно настроени към вас, заслужават само съжаление. В тях има горделивост, която ги кара да се борят против Бога.

 И така, вашата задача е да отделите себе си от този свят и да позволите на Бог да заживее във вас.

 Повярвайте ми, това е единствената ви задача в днешните времена.

 

 

 

Гаутама Будда, 26 април 2006 г.:

Вие оказвате влияние върху всичко, което ви заобикаля. И тъй като в своя потенциал вие сте Богове, понякога това влияние е толкова значително, че може да измени бъдещето на цялата планета за броени часове. Затова е много важно постоянно да сте съсредоточени върху положителното. Положителни емоции, радостно настроение. Трябва да посрещате всички неприятности осъзнато. Защото с колкото повече трудности и проблеми се сблъскате в този живот и излезете с чест от тях, толкова в по-голяма степен ще можете да отработите вашата карма и да поправите грешките, допуснати в миналото. А като се освобождавате от карма, вие постигате по-голямо влияние върху света. Тъй като Светлината на Бога, Божествената енергия може да се устреми безпрепятствено във вашия свят през чакрите ви.

 

 

Господ Ланто, 22 юни 2008 г.:

… Но вие можете да държите в главата си представата, че според това доколко извисявате вашето съзнание и повишавате вашите вибрации, дотолкова вие ставате способни да провеждате във вашия свят съвършените Божествени вибрации. Затова работата, която вършите, не е работа за себе си, не е за собствено самоусъвършенстване, това е работа за цялата вселена. Вие работите за Бога.

 Сега нека да поразмислим какви състояния изпитвате и какви мисли ви спохождат, когато се занимавате с обичайните си ежедневни дела на работа или у дома. Можете ли да си спомните дали по време на работа вие осъзнато сте се трудили за Общото Благо, за всички живи същества? Струва ви се, че аз ви казвам нещо от областта на фантастиката. Защото реално, когато се намирате в суетата на живота, на вас и през ум не ви минава, че работите за Общото Благо, за Доброто, за Бога. Най-често вие работите, за да спечелите пари, за да постигнете повишение в службата, да направите кариера. Мотивът за вашата работа е всичко друго, но не и да работите за Бога.

 А сега се замислете. Мотивът, с който пристъпвате към работа, наслагва отпечатък върху всичко, което правите през целия ден. И затова, ако вас ви води неправилен мотив, то цялата Божествена енергия, която получавате през целия ден, се насочва от вас за умножаване на илюзиите. Вие създавате илюзии, работейки с какъвто и да е друг мотив, освен когато работите за благото на всички живи същества. За Бога.

 <…>

 Когато осъзнато подхождате към всичко, което правите в своя живот, когато проследявате всеки свой избор и постъпка и премервате доколко те съответстват на Божествения Закон, тогава вие се приближавате до Бога.

 

 

 

Господ Сурия, 15 юни 2011 г.:

Необходимо е да използвате целия си живот, всяка минута от пребиваването си на Земята само за концентриране върху Висшето. Трябва всеки ден да посвещавате всички свои мисли, чувства и дела на Бога. Трябва постоянно да се грижите никакви низки помисли и желания да не завладеят вашето съзнание нито за секунда. Трябва да издигнете крепост около себе си, непристъпна крепост за всичко низко и небожествено, което съществува във вашия свят, на вашата планета.

 

 

 

Възлюбеният Сурия, 21 декември 2006 г.:

Вашето съзнание има нужда от проветряване и подсушаване на слънце. Изхвърлете от съзнанието си всички ненужни мисъл-форми и образи, изхвърлете всичко, което не е от Бога и вашият живот ще започне да се променя като с вълшебна пръчка. Позволете си да станете проявени богове. Позволете си радостни състояния на съзнанието, погрижете се за близките си, позволете си ДА БЪДЕТЕ и да се радвате на живота. Само когато измените своя подход към всичко, което ви заобикаля, ще се изменят и всички обстоятелства в живота ви.

 

 

 

Цикълът  лекции на тема „Учението за Бога в Посланията на Владиците на Мъдростта“  подготви Олга Иванова

 

http://university.sirius-ru.net/etika/uchenie_o_boge_08.htm